Khold - Mørke Gravers Kammer [2004]
Band: Khold
Album: Mørke Gravers Kammer
Year: 2004
Country: Norway
Genre: Black Metal
Lyrical Themes: Darkness, death, evil
Playlist:
  1. Åtselgraver
  2. Død
  3. Niflheimr
  4. Hevnerske
  5. Med nebb og klør
  6. Mørke gravers kammer
  7. Opera Seria
  8. Sjeleskjender
  9. Vardøger
  10. Kamp
DOWNLOAD