Stíny Plamenů - Odpadní galerie [2007]
Band: Stíny Plamenů
Album: Odpadní galerie
Year: 2007
Country: Czech Republic
Genre: Black metal
Lyrical Themes: Sewers
Playlist:
1. Síť meziměstských stok
2. Pád
3. Dolů na zvradla
4. Nejhlubší patro
5. Po půlnoci
6. Dark sewage star
7. Než začaly se v Praze stavět stoky
8. Příchod Rady Lindleye
9. Objekt staré čistírny
10. Mezi válkami

DOWNLOAD