Stíny Plamenů - Phantoms Of The Pilsen`s Underground [2007]

Band: Stíny Plamenů
Album: Phantoms Of The Pilsen`s Underground (Live)
Year: 2007
Country: Czech Republic
Genre: Black metal
Lyrical Themes: Sewers
Playlist:
1. Síť meziměstských stok
2. Příjezd Vévody z Libkanu
3. Místo pohřbu zbytků všech svatých
4. Nejhlubší patro
5. Jáma pekel (Master's Hammer cover)
6. Příchod Rady Lindleye
7. Prach pro prach

DOWNLOAD